Situgen
order online
order options
contact us
Home Company Product FAQ Updates SCs & CB How to contact us Ask A Question Contact us
 
Home >  > מרכז סיוע להשתלות תאי גזע
מרכז סיוע להשתלות תאי גזע


נפתח מוקד חדש לסיוע מקצועי ופיננסי למשפחות הלקוחות בפועל של החברה האחות של סיטוג'ן - ביוקורד בע"מ - בנק החיים, אשר תאי הגזע הטבוריים של הילד שמורים בחברה ואשר הילד חולה באחת מהמחלות הבאות, המטופלות כבר כיום בשלב הקליני, במסגרת התחום החדש והמתפתח של רפואת חידוש האיברים Regenerative Medicine. 

מידע נוסף אודות התחום והיותו עתיד הרפואה, בקישורים: רפואת חידוש איברים,סקירת משרד הבריאות האמריקאי על תחום זה וכן מידע סטטיסטי על השתלות בפועל.

המחלות הרלבאנטיות:

·      סוכרת נעורים (סוג I)

·      שיתוק מוחין (CP)

·      נזקים בלתי הפיכים לשריר הלב

·      פציעות נוירולוגיות (מוחיות או לעמוד השדרה) עקב תאונה

סיוע סיטוג'ן

חברת סיטוג'ן והוועדות המדעיות של סיטוג'ן ושל ביוקורד - בנק החיים, יסייעו למשפחות בכל ההליכים הנדרשים לביצוע השתלת תאי הגזע לריפוי המחלה.

הסיוע - הן בייעוץ, הן ביצירת וקיום הקשר עם הרופאים המשתילים ועם מרכזי ההשתלות המובילים (Duke ו- Shands בארה"ב) והן בסיוע במימון חלקי של ההליכים השונים.

הסיוע יינתן למועמדים הרלבאנטיים מבין הפונים, אשר יימצאו מתאימים וייבחרו על ידי החברה והועדה המדעית שלה.

הקריטריונים

בחירת מקבלי הסיוע תהיה בעיקר על פי הקריטריונים הבאים:

·     סוג המחלה של הזקוק להשתלה

·     התאמה להשתלת תאי גזע

·     עדיפות למקרים בהם איסוף הדם הטבורי היה באמצעות אביזר האיסוף סיטוג'ן ו/או למנות שמורות גדולות יחסית, כנדרש לסדרת ההשתלות בתחום זה של הרפואה המודרנית.

 

הבחירה הסופית של מקבלי הסיוע נתונה לשיקול דעת החברה ותהיה על פי מכלול הנתונים שיעמדו בפניה ואין כל התחייבות להיענות לבקשה פרטנית.

הרשמה

ניתן להירשם לועדת המיון במייל: assist@situgen.com או בטלפון: 1-800-80-81-82 + פקס: 03-7521134

יש לצרף לבקשה את מלוא האישורים הרפואיים הרלבאנטיים, לשם שקילתה.

 


סיטוג'ן

סיטוג'ן הוא שם המותג של שתי המצאות מהפכניות – שיטה ואביזר, המספקות פתרון לבעיה מתמשכת בתחום איסוף הדם הטבורי – כמות הדם הנאספת. הרעיון לפיתוח הסיטוג'ן נבע מתוך האחריות הכוללת של בנק החיים ללקוחותיה – להצטיין בכל חלקי התהליך ולהציע את העסקה הטובה ביותר.

עד כה היה עיקר השימוש בתאי הגזע הטבוריים בהשתלות המטולוגיות לילדים בשל כמות הדם המעטה שנאספה. עם הסיטוג'ן תהיינה ההשתלות זמינות גם למבוגרים, שהם הלקוחות העיקריים של השתלות תאי גזע ונאלצו להסתפק עד עכשיו בהשתלת תאי גזע ממוח עצם שאיכותם פחותה.

המוסכמה הרחבה בעולם הרפואי היא כי לתאי הגזע הטבוריים עליונות על פני תאי גזע שמקורם בתרומת מוח עצם, במרבית הפרמטרים הרלבאנטיים להשוואה.

השיטה המיושמת מאז ומתמיד על ידי כלל בנקי הדם הטבורי הפרטיים והציבוריים בעולם לאיסוף הדם הטבורי הינה שיטת שקית תרומת הדם הרגילה, המבוססת בעיקרה על גרביטציה ותלויה במידה רבה במיומנות האוסף.

עקב מוגבלות השיטה, המיומנות הממוצעת מביאה להפקה של 73 מ"ל דם נטו, בלבד (ממוצע עולמי), בעת שיתרת הדם בשליה לאחר הלידה וניתוק התינוק מחבל הטבור היא 166 מ"ל בממוצע.

הכמות הממוצעת הנאספת, מספיקה להשתלה המטולוגית למושתלים שמשקלם הממוצע כ- 36 ק"ג, בלבד (בעבר היה המשקל המקובל 45 ק"ג, אך עקב סיכויי ההשתלה הפחותים, נהוג היום בעולם המשקל הנמוך יותר).

כך נערכו מרבית ההשתלות בעולם בילדים, בעת שהמבוגרים אשר מטבע הדברים "צורכים" את מרבית ההשתלות – נאלצו להמשיך לעשות שימוש בעיקר בתאי גזע מתרומות מוח עצם, למרות נחיתותם הרפואית.


רקע מדעי-רפואי 

השתלה המטולוגית של תאי כפופה למספר תנאי סף שעיקרם: מידת התאמה מינימאלית בין התאים המושתלים לבין גוף המושתל ומספר התאים המגורענים (NC) המינימאלי לכל ק"ג משקל גוף של המושתל. גם מספר תאי +CD34 הינו מדד חשוב אך משום העובדה שאין סטנדרד מקובל למדידתו וקיימות שיטות מדידה רבות - אין השימוש בו בעדיפות ראשונה.

רף הקריטריון הנהוג להשתלה הוא 30,000,000 תאים (בשלב האיסוף) לכל ק"ג משקל גוף, לפחות – 3X107, במקרים מסוימים נדרש עד כדי 4.9X107. סימוכין בהערות 1-4.

באיסוף דם טבורי, הממוצע הוא מנת דם טבורי של 73 מ"ל נטו, המכילה בממוצע 860,000,000 – 8.6X108.

על פי קריטריון זה, מנה ממוצעת בבנק הפרטי תתאים להשתלה למושתל שמשקלו: 29 ק"ג, בלבד (כאשר מדובר בבנקים הציבוריים, המנות הנשמרות בהם לאחר כל קריטריוני הסף השונים ובכלל זה רף מספר התאים המינימאלי לשימור 900,000,000 – 9X108), המנה הממוצעת מספיקה ל- 36 ק"ג, בממוצע, דהיינו מנה ממוצעת בהם מכילה סך של 1,080,000,000 – 1.08X109 תאים מגורענים (TNC).

בהתאם לעקומת הגידול - גיל/משקל, 29 ק"ג בממוצע בבנקים הפרטיים מתאימים לגיל 9 שנים לערך ו- 36 ק"ג בבנקים הציבוריים מתאימים לגיל 11. עקומת המשקל בהערה 5.

באמצעות ערכת סיטוג'ן נאספים בממוצע 80% יותר תאים, שהם בחשבון לעיל מנה מתאימה למושתל שמשקלו כ- 65 ק"ג בממוצע (פרטנית, כבכל התפלגות נורמאלית, חלק מהמנות מתאימות למושתלים בעלי משקל גבוה הרבה יותר).

 

1     http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/malignant.html  
2     http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/congenital.html
3     http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/acq_nonmalignant.html
4     http://www.cordbloodforum.org/biblio/ii_adult_tx/index.html
5     http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set1clinical/cj41l022.pdf

 

Top  Contact us/Ask question