Situgen
order online
order options
contact us
Home Company Product FAQ Updates SCs & CB How to contact us Ask A Question Contact us
 
Home > Company > סיטוג'ן
Company
סיטוג'ן

         

                 

                            למצגת סיטוג'ן

                        לעלון סיטוג'ן


סיטוג'ן

סיטוג'ן הוא שם המותג של שתי המצאות מהפכניות – שיטה ואביזר, המספקות פתרון לבעיה מתמשכת בתחום איסוף הדם הטבורי – כמות הדם הנאספת. הרעיון לפיתוח הסיטוג'ן נבע מתוך האחריות הכוללת של בנק החיים ללקוחותיה – להצטיין בכל חלקי התהליך ולהציע את העסקה הטובה ביותר.

עד כה היה עיקר השימוש בתאי הגזע הטבוריים בהשתלות המטולוגיות לילדים בשל כמות הדם המעטה שנאספה. עם הסיטוג'ן תהיינה ההשתלות זמינות גם למבוגרים, שהם הלקוחות העיקריים של השתלות תאי גזע ונאלצו להסתפק עד עכשיו בהשתלת תאי גזע ממוח עצם שאיכותם פחותה.

אחרי שני סבבים של ניסויים קליניים עבר הסיטוג'ן את הצפי הראשוני והוכחה הגדלת איסוף ב80% בממוצע.

תשואה גבוהה יותר להשקעה שלכם

משום שעד עכשיו אפשר היה לאסוף כמות דם טבורי המספיקה להשתלה המטולוגית בילדים עד גיל 9, נוהגים הבנקים הפרטיים בעולם הרחב למכור את שירות השימור במסלול שנתי בלבד. זאת כדי לא לחייב את הלקוח עבור התקופה בה לא יוכל לעשות שימוש במנה.

בארץ נמכר השירות השנתי רק על-ידי בנק החיים (בנוסף לשירות בן 5 או 20 שנים). ביתר החברות מחיוב הלקוח מראש לתשלום עבור בין 20 ל40 שנים למרות שאחרי גיל 9 המנה לא תהיה מתאימה להשתלה המטולוגית בשל כמות תאים מועטת.

הסיטוג'ן נושא בשורה מהפכנית ופריצת דרך עולמית בתחום בנקאות הדם הטבורי והשתלות תאי גזע.

עם השקת הסיטוג'ן תוכלו להיות רגועים ובטוחים בכך במנת תאי הגזע שתישמר תספיק להרבה הרבה שנים. אם בחרתם בלידה טבעית ואתם מתלבטים לגבי השימור, יכול הסיטוג'ן לעזור לכם לפתור גם את ההתלבטות הזו.

סיטוג'ן הוא מוצר מוטה יצוא הניתן ליישום באיסוף דם טבורי בכל מקום בעולם. בארץ ישווקו השיטה והאביזר רק ללקוחות בנק החיים, המקבלים 80% יותר מאשר בכל בנק אחר.

 


רקע - ישומי

המוסכמה הרחבה בעולם הרפואי היא כי לתאי הגזע הטבוריים עליונות על פני תאי גזע שמקורם בתרומת מוח עצם, במרבית הפרמטרים הרלבאנטיים להשוואה.


השיטה המיושמת מאז ומתמיד על ידי כלל בנקי הדם הטבורי הפרטיים והציבוריים בעולם לאיסוף הדם הטבורי הינה שיטת שקית תרומת הדם הרגילה, המבוססת בעיקרה על גרביטציה ותלויה במידה רבה במיומנות האוסף.


עקב מוגבלות השיטה, המיומנות הממוצעת מביאה להפקה של 73 מ"ל דם נטו, בלבד (ממוצע עולמי), בעת שיתרת הדם בשליה לאחר הלידה וניתוק התינוק מחבל הטבור היא 150 מ"ל בממוצע.


הכמות הממוצעת הנאספת, מספיקה להשתלה המטולוגית למושתלים שמשקלם הממוצע כ- 36 ק"ג, בלבד (בעבר היה המשקל המקובל 45 ק"ג, אך עקב סיכויי ההשתלה הפחותים, נהוג היום בעולם המשקל הנמוך יותר).


כך נערכו מרבית ההשתלות בעולם בילדים, בעת שהמבוגרים אשר מטבע הדברים "צורכים" את מרבית ההשתלות – נאלצו להמשיך לעשות שימוש בעיקר בתאי גזע מתרומות מוח עצם, למרות נחיתותם הרפואית.

 


רקע מדעי-רפואי 

השתלה המטולוגית של תאי כפופה למספר תנאי סף שעיקרם: מידת התאמה מינימאלית בין התאים המושתלים לבין גוף המושתל ומספר התאים המגורענים (NC) המינימאלי לכל ק"ג משקל גוף של המושתל. גם מספר תאי +CD34 הינו מדד חשוב אך משום העובדה שאין סטנדרד מקובל למדידתו וקיימות שיטות מדידה רבות - אין השימוש בו בעדיפות ראשונה.

רף הקריטריון הנהוג להשתלה הוא 30,000,000 תאים (בשלב האיסוף) לכל ק"ג משקל גוף, לפחות – 3
X107, במקרים מסוימים נדרש עד כדי 4.9X107. סימוכין בהערות 1-4.

באיסוף דם טבורי, הממוצע הוא מנת דם טבורי של 73 מ"ל נטו, המכילה בממוצע 860,000,000 – 8.6
X108.

על פי קריטריון זה, מנה ממוצעת בבנק הפרטי תתאים להשתלה למושתל שמשקלו: 29 ק"ג, בלבד (כאשר מדובר בבנקים הציבוריים, המנות הנשמרות בהם לאחר כל קריטריוני הסף השונים ובכלל זה רף מספר התאים המינימאלי לשימור 900,000,000 – 9
X108), המנה הממוצעת מספיקה ל- 36 ק"ג, בממוצע, דהיינו מנה ממוצעת בהם מכילה סך של 1,080,000,000 – 1.08X109 תאים מגורענים (TNC).

בהתאם לעקומת הגידול - גיל/משקל, 29 ק"ג בממוצע בבנקים הפרטיים מתאימים לגיל 9 שנים לערך ו- 36 ק"ג בבנקים הציבוריים מתאימים לגיל 11. עקומת המשקל בהערה 5.

מסיבה זאת, נוהגים הבנקים הפרטיים בעולם הרחב למכור את שירות השימור במסלול שנתי בלבד.

בשונה מהנהוג בחו"ל - מכירת השירות על בסיס חידוש שנתי, נמכר בארץ השירות השנתי רק על ידי בנק החיים (ובנוסף שירות ל- 5 שנים ול- 20 שנים) וביתר החברות - רק במסלול של התחייבות ל 20 שנים (ובאחת החברות אף ל 40 שנים), תוך חיוב הלקוח לתשלום מראש עבור מספר רב של שנים, למרות שברובן לא יוכל לעשות שימוש במנה להשתלה.

בחשבון פשוט, החברות מוכרות שירות ל- 20/40 שנים, כאשר מראש ידוע כי המנה הנשמרת מתאימה להשתלה המטולוגית, בממוצע רק עד גיל 9!

באמצעות ערכת סיטוג'ן נאספים בממוצע 80% יותר תאים, שהם בחשבון לעיל מנה מתאימה למושתל שמשקלו כ- 65 ק"ג בממוצע (פרטנית, כבכל התפלגות נורמאלית, חלק מהמנות מתאימות למושתלים בעלי משקל גבוה הרבה יותר).

1    http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/malignant.html  
2     http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/congenital.html
3     http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/acq_nonmalignant.html
4     http://www.cordbloodforum.org/biblio/ii_adult_tx/index.html
5     http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set1clinical/cj41l022.pdf


תוכנית המו"פ - שותפים ומשקיעים בסיטוג'ן - SituGen


מתחילת שנת 2003, במימון המדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה, התקיים בחברת סיטוג'ן - חברה אחות של בנק החיים, תהליך מחקר ופיתוח לפתרון מגבלת כמות הדם הנאסף.
בשנת 2006, הצטרפה רד-ביומד מקבוצת רד-בינת כמשקיעה ושותפה בחברת סיטוג'ן.

במהלך התקופה, פותחו טכנולוגיה ואביזר מהפכניים לאיסוף יעיל של דם טבורי. האביזר הוא מסוג מתכלה (לשימוש חד פעמי), הנושא את שם החברה – סיטוג'ן. יעילותו הוכחה בשורה של ניסויים קליניים ואחרים, בשני בתי חולים בארץ.

באמצעות ה סיטוג'ן, נאספת כמות תאי גזע הגבוהה בממוצע ב- 81% (בפועל, בפילוג
נורמאלי, עד כדי פי 3) בהשוואה לשיטה הנהוגה, וכך מרחיבה בשורת הדם הטבורי את יריעתה גם להשתלות המטולוגיות למבוגרים, שכאמור הם עיקר צרכניה.

ה סיטוג'ן יסופק ללקוחות במקום שקית האיסוף המסורתית, כשהוא באריזה רפואית, סטרילית וכפולה המתאימה גם לשימוש בחדרי ניתוח ללידות קיסריות.


מעמד עכשווי וצפי תחילת שימוש


הליכי התקינה הבינלאומית של ה סיטוג'ן (FDA, CE) מצויים בשלבי סיום.

רישומי הפטנטים לשיטה ולאביזר ה סיטוג'ן עברו כבר בהצלחה את הבחינה הבינלאומית על פי אמנת
PCT, אשר אשרה את התביעות הקנייניות של האביזר ובוצע רישום פרטני במדינות העולם.

מטבע הדברים, ה סיטוג'ן הינו מוצר מוטה יצוא בעיקרו, עת השוק הישראלי אינו מטריאלי במונחים בינלאומיים.

השימוש ב סיטוג'ן בארץ יהיה בלעדי ללקוחות חברת בנק החיים וצפוי להתחיל ברבעון השלישי של שנת 2009.

שותפים נוספים בסיטוג'ן :

רד-ביומד


מקבוצת


המדען הראשי של ישראל

 
עוד על סיטוג'ן – באתר החברה:  www.situgen.com
 
Click here למצגת סיטוג'ן        

Click here  לעלון סיטוג'ן    

                                                                                 

Top  Contact us/Ask question